• I denne fase tilegner de lærende sig det nye stof. Det er her, de differentieringsformer man som underviser har valgt viser sig. Differentieringsformerne er ofte også udtrykt i de veje de lærende kan tage frem til målet.
I tilegnelsesfasen er det, at man hyppigt vil have valgt forskellige indgangsvinkler til stoffet, som tager hensyn til de kompetencer de lærende møder med i form af forskellige læringsstile, intelligenser, samarbejdsvaner og stofmængde. For at kunne lave denne afvejning vil man typisk have udarbejdet en målgruppeanalyse. Se tema om målgruppeanalyse. 
 
 
Forrige - Næste

Produceret af

 
Udskriv aktuel side. Vælg 'landscape' under setup i udskriv-vinduet.