• I denne fase skal det tilegnede stof udsættes for gentagelse, øvelser og forskellige aktive handlinger som gør, at de lærende får lært at anvende stoffet i praksis. Det er i rodfæstningsfasen, at de lærende skal arbejde sig gennem de øvrige faser af læringscirklen for at opnå helhedslæring.

Det vil sige at lærende der har valgt en aktivistisk indgang skal stimuleres til f.eks. At reflektere over de erfaringer de har gjort sig. Det er i denne fase at underviseren typisk vil differentiere på tid, stofmængde og lær selv grad.

 
 
Forrige - Næste

Produceret af

 
Udskriv aktuel side. Vælg 'landscape' under setup i udskriv-vinduet.