• Definition: lær selv graden er udtryk for, i hvilket omfang de lærende er i stand til selv at arbejde med stoffet. Nogle lærende har behov for, at lærere er til rådighed i næste hele læringsfasen, mens andre meget hurtigt selv er klar til at arbejde med de forskellige læringsfaser.
  • Hvilke mål kan nås: Ved at differentiere med lær selvgraden giver man støtte og sikkerhed til de lærende, der har behov for tæt kontakt med underviseren og understøttet deres motivation til at arbejde videre. Samtidig for de øvrige lærende understøttet deres behov for at arbejde selv med stoffet. Underviseren får mulighed for at skabe tid og rum til støtte til lærende med særlige behov.
  • Hvad kræver denne differentieringsform: Denne differentieringsform kræver, at man som underviser har materialer, der understøtter de lærende, som kun har behov for lille lærer støtte. Det kan være materiale som ”svarer” på de problemstillinger man ellers typisk vil gå til undervisere med.
  • Anvendelighed i e-læringssammenhænge: Denne differentieringsform egner til e-læringsforløb, idet man gennem de tekniske og visualiseringsmæssige muligheder indenfor e-læring kan udvikle materiale som i stort omfang kan tilgodese, at underviseren ikke er tilstede.
  • Læs mere
 
 
Forrige - Næste

Produceret af

 
Udskriv aktuel side. Vælg 'landscape' under setup i udskriv-vinduet.