For at lære noget nyt skal man igennem en række faser. Først skal man introduceres til det nye stof. Deltagerne skal altså arbejde med at acceptere, at de har behov for at lære noget nyt, som vil ændre på den viden, de har i forvejen. Introduktionsfasen, som skal medføre deltagernes accept af at lære noget nyt, indeholder oftest en stor grad af dialog mellem underviser og deltagere. I denne fase er der ofte behov for differentiering i form af stofmængde, anvendt tid, og antal nødvendige gennemgange.

Efter introduktionsfasen skal deltagerne tilegne sig det nye stof – de skal arbejde med stoffet, for at der bliver skabt forståelse for det nye – i denne fase er det ofte væsentligt at tage hensyn til deltagernes forskellige læringsstile, grad af kompleksitet, forskellige intelligenser og deltagernes evne til at arbejde selvstændigt med stoffet.

I rodfæstningsfasen skal det nye stof ”lejre” sig og blive til kendt viden som forstås og kan relateres til andre fagsammenhænge. I denne fase er det vigtigt at deltagerne bliver hjulpet hele vejen rundt i læringscirklen (læs mere om dette ved Kolb eller i læringsmaterialet om læringsstile) Det er nu de deltagere, der f.eks. har haft en aktivistisk tilgang til stoffet, skal til at reflektere, fordybe sig og undersøge om det lærte hænger sammen med praksis. Deltagere med teoretisk tilgang til stoffet skal hjælpes til at se på mulige praktiske anvendelsesformer, anvende det lærte i praksis og reflektere det lærte ind i kendte sammenhænge. Her differentieres der ofte på lær selv grad, tid og samarbejde.

I anvendelsesfasen skal det netop rodfæstede anvendes i praktiske sammenhæng. Gennem anvendelsen opbygges der en rutine i det nye stof, der gør, at den nye viden lagres i hukommelsen og kan findes frem og genanvendes senere hen, uden at det er nødvendigt med genlæring. Anvendelses fasen har ofte karakter af gentagelser, og der kan med fordel differentieres på samarbejde og tid.

 
 
Forrige - Næste

Produceret af

 
Udskriv aktuel side. VŠlg 'landscape' under setup i udskriv-vinduet.