• Definition: der er forskel på hvor mange gange de lærende har behov for at få gennemgået nyt stof. Nogle kan efter første gennemgang selv arbejde med problemstillinger indenfor stoffet og vil finde yderligere gennemgange unødvendige. Andre har behov for at få gennemgået stoffet flere gange og evt. på flere forskellige måder. Der er altså behov for, at undervisere kan udskille grupper af lærende efterhånden som de er klar til selv at arbejde med stoffet, så der er rum til de lærende, der har brug for gentagelser.
  • Hvilke mål kan nås: Der kan opnås ro og rum til at lærende, der har behov for flere gennemgange, kan få det uden at lærende, der har opnået forståelse, bliver urolige eller utålmodige. Der kan tages behov for, at ikke alle tilegner sig ny viden i samme tempo og at nogle har behov for mere tid sammen med underviseren end andre, eller har behov for at kunne arbejde selv med tilegnelsen uden at skulle gå direkte i gang med opgaveløsning. Differentieringsformen kan evt. kombineres med differentiering i forhold til læringsstile og de intelligenser deltagerne møder med.
  • Hvad kræver denne differentieringsform: Den kræver, at man som underviser har materiale, som de, der kan nøjes med en gennemgang, kan arbejde med mens resten af klassen arbejder med flere gennemgange – eller at underviseren har materiale, der giver lærende med behov for flere gennemgange mulighed for at arbejde med yderligere gennemgange selv. Den ene form forudsætter altså, at det er underviseren der ”står” for de yderligere gennemgange. Mens den anden form lægger yderligere gennemgange over på den lærende selv. Man kan også vælge at kombinere de to former.
  • Anvendelighed i e-læringssammenhænge: Denne differentieringsform er velegnet til e-læring af flere årsager, for det første kan man lave materiale som lærende, der kun har behov for en gennemgang, kan arbejde med udenfor klasselokalet, samtidig med at de elektronisk kan evaluere sig selv. For det andet kan man lave elektronisk læringsmateriale, som kan anvendes af lærende, der har behov for flere gennemgange. Dette materiale kan skabe mulighed for, at de lærende kan arbejde med stoffet i eget tempo. Denne type af materiale er ofte også en stor hjælp i forbindelse med repetition.
  • Læs mere
 
 
Forrige - Næste

Produceret af

 
Udskriv aktuel side. Vælg 'landscape' under setup i udskriv-vinduet.