• Definition: Læringsstil er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere, aktivister og pragmatikere.
  • Hvilke mål kan nås:ved at give de lærende mulighed for at vælge den indgang til nyt stof som passer bedst med deres læringsstil, vil man kunne skærpe deres interesse for stoffet og give den lærende mulighed for succesoplevelser. Ved at have materiale og forløb der understøtter alle fire læringsstile vil man kunne sikre, at de lærende kommer helt rundt i læringscirklen og dermed opnår helhedslæring.
  • Hvad kræver denne differentieringsform:Denne form kræver at man sætter sig ind i, hvordan lærende med de forskellige læringsstile lærer bedst. Ofte kan det være en stor hjælp at lade de lærende afdække deres egen læringsstil, så de bliver opmærksomme på, hvordan de lærer bedst. Formen vil også forudsætter, at man som underviser har materialer, som giver den lærende mulighed for flere forskellige tilgange til stoffet.
  • Anvendelighed i e-læringssammenhænge:Denne differentieringsform er velegnet til e-læringsforløb, idet man gennem visualiseringer, interaktivitet, test og virtuelle erfaringsrum kan tage hensyn til aktivister, pragmatikere og reflektorer. Det er også muligt at tage hensyn til teoretikerne gennem elektronisk teorimateriale og opstillinger.
  • Læs mere
 
 
Forrige - Næste

Produceret af

 
Udskriv aktuel side. Vælg 'landscape' under setup i udskriv-vinduet.