• Definition: Dette differentieringsform har betydning for alle fire læringsfaser. Idet denne differentieringsform tager udgangspunkt i, at de lærende er udstyret med forskellige kompetencer og at kun understøttelsen af disse kan sikre, at den lærende er motiveret for læring og kan nå de stillede mål. De intelligenser der kan tages højde for her er:

  5 basale intelligenser

  • Den sproglige intelligens
  • Den musikalske
  • De logisk matematiske
  • Den rumlige
  • Den kropslige

  Derudover kommer de sociale intelligenser som er:

  • Den interpersonelle
  • Den intrapersonelle
 • Hvilke mål kan nås: Ved at tage hensyn til de lærendes intelligenser vil man i øget omfang kunne sikre dem succesoplevelse i forbindelse med læring, hvilket igen vil have en øget effekt i forbindelse med deres motivation i forbindelse med nyt stof.
 • Hvad kræver denne differentieringsform: Den kræver for det første, at man som underviser er bekendt med sine elevers intelligenser, dette kan afdækkes gennem tests af forskellig art. Dernæst kræver det, at man har planlagt og udviklet forskellige indgange til nyt stof, som sikrer understøttelse af de intelligenser man vil tilgodese, samt at man har overvejet hvordan man evt. får lærende med overvejende musisk intelligens til at udvikle f.eks. den sproglige intelligens.
 • Anvendelighed i e-læringssammenhænge: Ikke alle intelligenserne egner sig til understøttelse gennem e-læring, dette både af praktiske årsager men også af økonomiske. De intelligenser der vil være egnede til e-læring er den sproglige intelligens, den logisk matematiske, den rumlige, den interpersonelle, den intrapersonelle, hvor de to sidste nævnte er nærmere omtalt under samarbejdsevne.
 • Læs mere
 
 
Forrige - Næste

Produceret af

 
Udskriv aktuel side. VŠlg 'landscape' under setup i udskriv-vinduet.