Karakteristik af reflektoren
Du nyder at arbejde sammen med andre og gerne mange. Du er meget optaget af arbejdsprocessen. Selve det at arbejde i et projekt ender ofte med at fylde mere, end det at kunne aflevere det endelige resultat til sidst. Derfor har du det ikke altid let med at arbejde under tidspres med frister, der skal overholdes.

At iagttage, indsamle oplysninger, overveje forskellige muligheder, bearbejde erfaringer og perspektivere er lige dig.

Du kan godt lide at læse, og dine interesser spænder vidt.

Du er en tænker, og har det bedst med at få lov til at observere. Du kan godt lide at være fluen på væggen, altså være den der lytter uden selv at blande dig i diskussionerne.

At være resultatorienteret er derimod ikke din stærke side. Du vil måske af og til have oplevelsen af, at du har svært ved at prioritere noget stof frem for noget andet.

Vejledning til reflektoren
Som udgangspunkt vil du som reflektor altid vælge en reflektorisk indgangsvinkel til nyt stof. Det vil sige, at en god indgangsvinkel til optimal læring for dig er når du:

  • kan iagttage, sammenligne, tænke og reflektere over handlinger eller observationer.
  • kan tænke, før du handler eller kommenterer.
  • kan træne det lærte og gennemgå og repetere, hvad der er sket.
  • ikke har en deadline.
  • har mulighed for selv at søge supplerende viden

Men samtidig bør du som reflektor se om du kan udvikle nogle af de andre læringsstile, så du kommer rundt i hele læringscirkel og dermed opnår en mere helheds orienteret læring. Herunder ser du hvordan du kan arbejde med dig selv og dermed udvikle blandt andet din teoretiske, pragmatiske og aktivistiske læringsstil.

  • Øv dig i at være mere kortfattet og præcis.
  • Tving dig selv til at komme med et indlæg i en plenumdiskussion, som en af de tre første.
  • Sæt klare mål for dig selv og brug delmål og tjeklister til at nå dem.
  • Meld dig til en aktivitet eller et projekt du ikke har prøvet før.

grafisk fremstilling af de fire læringsstileUdskriv