Læringsstilstest

Dette spørgeskema kan hjælpe dig med at blive bevidst om din/dine foretrukne læringsstile.

Testsvaret er ment som en hjælp i din afklaring af, hvordan din læringsstil er, og efterfølgende hvordan du lærer bedst og får stimuleret alle fire læringsstile. Husk, det er kun en vejledning og ikke et endegyldigt svar du får!

Hvis du tager hensyn til dine læringsstile, vil du bedre kunne bearbejde eller ændre tilbagevendende problemfelter i din arbejdsproces. Herved øges dine muligheder for at opnå en frugtbar læringsproces.

Udover at vælge den indgang til stoffet, der passer dig bedst, bør du også arbejde med de tre resterende læringsstile, du sandsynligvis ikke arbejder med i det daglige.
Det gælder nemlig i enhver form for læring, at du bør vænne dig til at bruge alle fire læringsstile for at få en så dybdegående læring som mulig. Den optimale læring forekommer der, hvor alle de fire læringsstile bliver benyttet, idet du således kommer hele vejen rundt om stoffet.

Din viden om læringsstilene kan samtidig give dig en større forståelse for, hvorfor gruppemedlemmer eller kolleger reagerer og arbejder som de gør.


Tag testen