Disse tre niveauer kan indgå alle steder i læringsfaserne. Der er altså ikke tale om nogen progression men om valgte indgange til stoffet. Det er faser alle lærende er nødt til at komme igennem i forbindelse med tilegnelsen af nyt stof, og manglende gennemlevelse af en eller flere af faserne vil ofte resultere i fragmenteret viden som ikke kan anvendes i andre sammenhænge.
 
 
Forrige - Næste

Produceret af

 
Udskriv aktuel side. Vælg 'landscape' under setup i udskriv-vinduet.