• Definition: Opfattes som den tid den enkelte lærende eller læringsgruppe skal anvende for at tilegne sig stoffet på det niveau der er beskrevet i målbeskrivelsen.
  • Hvilke mål kan nås: Ved at tage hensyn til det tidsforbrug som en lærende reelt skal anvende, giver man vedkommende mulighed for at kunne planlægge sin tid og sikre tid til læring. Yderligere viser man, at det er acceptabel, at ikke alle skal anvende den samme tid på et læringsforløb og at ikke alle nødvendigvis skal nå de samme mål på samme tidspunkt.
  • Hvad kræver denne differentieringsform: Udover hensyn til tidsforbruget kan der også inddrages differentiering i stofmængden, kompleksitetsgraden eller graden af selvstændighed i forbindelse med læringen for der igennem at kompensere for at der evt. afsættes mindre tid end en gruppe af de lærende har behov for.
  • Anvendelighed i e-læringssammenhænge: Denne differentieringsform er velegnet til e-læring idet, en række lærende vil kunne arbejde i eget tempo med e-læringsmaterialet og dermed vil kunne opnå følelse af at få den tid de har behov for. Materialet kan også anvendes til, at lærende, der kun skal anvende kort tid på tilegnelsen, kan arbejde sig hurtigt gennem materialet.
  • Læs mere
 
 
Forrige - Næste

Produceret af

 
Udskriv aktuel side. VŠlg 'landscape' under setup i udskriv-vinduet.