• Definition: Differentiering i mængden af stof betyder at ikke alle lærende skal tilegne sig den samme type af stof og eller den samme mængde. Dette udfra en betragtning, at ikke alle har behov for at læse det samme og ikke alle kan magte at tilegne sig den samme mængde.
  • Hvilke mål kan nås: Lærende der har let at tilegne sig f.eks. tekstbaseret stof kan opnå udfordringer ved at skulle læse mere end nødvendigt for at opnå de skitserede mål. Lærende der omvendt har svært ved at tilegne sig stoffet kan måske nå målet ved at læse uddrag eller forkortede fremstillinger af stoffet. Man kan med denne differentieringsform sikre, at de lærende får mulighed for at tilegne sig stof svarende til de forudsætninger, de er mødt med, samtidig med at de lære nok til at nå frem til de opstillede mål.
  • Hvad kræver denne differentieringsform: Den kræver, at man som underviser har stoffet organiseret i flere sværhedsgrader eller har organiseret stoffet så det har forskellige grader af omfang.
  • Anvendelighed i e-læringssammenhænge: Denne differentieringsform egner sig til e-læringsform, idet man som underviser kan organisere de forskellige stoftyper i databaser eller på skolens e-læringsplatform, så de let kan hentes frem af de lærende. I forbindelse med stoffet kan der være en lille vejledning, som fortæller den lærende, hvordan stoffet kan anvendes og hvilke læringsmål det understøtter.
  • Læs mere
 
 
Forrige - Næste

Produceret af

 
Udskriv aktuel side. Vælg 'landscape' under setup i udskriv-vinduet.