• Definition: Samarbejdsevne er udtryk for enten en evne den enkelte lærende har eller noget en gruppe har sammen. Hvis enkelte lærende eller grupper ikke har de fornødne samarbejdsevner, er det nødvendigt at udvikle disse kompetencer i forbindelse med de faglige stof, der arbejdes med. Helt overordnet vil de lærende typisk være enten intrapersonelle eller interpersonelle, hvilket har betydning for deres lyst til at samarbejde med andre.
  • Hvilke mål kan nås: Jo mere man kan tage hensyn til de lærendes behov for samarbejde og sikre, at de i et vist omfang bruger hinanden, desto mere vil underviseren blive sikret rum og tid til at støtte de lærende, der har behov for støtte af forskellig art.
  • Hvad kræver denne differentieringsform: Den kræver, at man for det første har en holdning til, hvornår der kan arbejdes alene, hvornår der skal arbejdes med andre og hvor formel karakter samarbejdet skal have. Det kan være lige så demotiverende for en intrapersonel person at blive tvunget ind i et samarbejdsforløb, som det kan være for en typisk interpersonel person at skulle arbejde alene. Det er derfor vigtigt at det man arbejder hen i mod er at give begge typer værktøjer, som gør, at de kan håndtere de samarbejdsformer, som de i forvejen ikke kan håndtere.
  • Anvendelighed i e-læringssammenhænge: Indenfor e-læring kan man både arbejde alene og sammen med andre. Der er mange som har stor glæde af selv at arbejde med det faglige stof, for derefter at indgå i virtuelle reflektionsgrupper, hvor de nye erfaringer sættes i relief.
  • Læs mere
 
 
Forrige - Næste

Produceret af

 
Udskriv aktuel side. Vælg 'landscape' under setup i udskriv-vinduet.