Introduktion til e-differentiering Gå videre
I dette materiale kan du lære om forskellige måder at differentiere på, i forhold til de deltagere du møder i e-læringsforløb.

Formålet med materialet er at give dig indsigt i, hvor i et undervisningsforløb der kan differentieres og hvordan differentiering kan foretages.

Dette materiale er særlig relevant som supplement til kurserne ”Introduktion til e-læring”, ”Pædagogik og e-læring” og ”Design af e-forløb”, men kan også bruges til de resterende kurser.

Målet er, at du med udgangspunkt i materialet kan:

 • Identificere egnede differentieringsområder i dit eget fag i forhold til din egen målgruppe
 • Skelne mellem de forskellige faser i deltagernes tilegnelse
 • Udvælge egnede virtuelle undervisningsmetoder til brug for differentierede forløb

Begrundelsen for materialet:

I e-læring er det vigtigt, at den enkelte deltagers læring er sat i centrum og at deltageren føler sig tryg med hensyn til målopfyldelse og understøttelse af læringsstile.

Et væsentligt element til støtte for dette er at kunne differentiere sine materialer, forløb og pædagogik i forhold til den enkelte deltager eller i forhold til grupper af deltagere.

Materialet er ikke en dybdegående teoretisk gennemgang, men er en oversigt over forskellige sammenhænge og anvendelsesmuligheder.

Materialet indeholder:
En kort generel beskrivelse af hovedpunkterne:

 • Undervisningstilrettelæggelse
 • Differentieringsaspekter
 • Tilegnelsesniveau og
 • Læringsfaser
Disse nås alle ved at klikke på ordet i materialet.

En overordnet beskrivelse af:

 • De tre handlingsniveauer og
 • De fire læringsfaser

Disse nås ved at klikke på ordet i materialet.

 

En mere dybdegående beskrivelse af de enkelte differentieringsaspekter.
Disse er disponeret med:

 • Definition
 • Mål der kan nås
 • Krav til differentieringsformen
 • Anvendelse i e-læringssammenhæng
 • Link til læs mere

Og åbnes ved at klikke på det differentieringsaspekt man ønsker at læse om.

Eksemplerne er korte gennemgange af konkrete undervisningsforløb, hvor den konkrete differentieringsform er anvendt. Eksemplerne er vist ud fra den læringsfase og den differentieringsform, de er relateret til.

Ønsker man at arbejde mere teoretisk med emnet kan der henvises til:

 • Wolfgang Klafki,
 • David Kolb,
 • Jean Piaget,
 • Howard Gardner og
 • Peter Gorm Larsen

Kilder til materialet:


 
 

Produceret af